Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2013

dlutinka
8758 d55c
Reposted fromiammoody iammoody viazgorzkniala zgorzkniala
dlutinka
2361 e45c
Reposted frombomdia bomdia viazgorzkniala zgorzkniala
dlutinka
0704 aac8
Reposted fromiamawinrar iamawinrar viaedgith edgith
dlutinka
4049 4915
Reposted fromczinok czinok viaedgith edgith

May 02 2013

dlutinka
Czasem przeszłość wraca i staje się przerażającą teraźniejszością.
— Andreas Franz, Śmiertelna dawka
dlutinka
0911 db27
Reposted fromwetryagain wetryagain viacytaty cytaty
dlutinka
Jak Ci się nie podoba to wypierdalaj, źle spałem
— Marcin Świetlicki, Pogo
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viacytaty cytaty
dlutinka
Iść żyć. Udawać cząstkę społeczeństwa.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viacytaty cytaty
dlutinka
Ta dziewczyna z naprzeciwka siedem grzechów ma
Przez siedem dni swe serce dzieli na dwa
Przez siedem dni swe serce dzieli na dwa
Mokry od deszczu w przedpokoju wisi jej czarny płaszcz...
— Koniec Świata
Reposted fromcytaty cytaty

April 29 2013

dlutinka
dlutinka
0722 9d1b
Reposted frommikuo mikuo vialong-haired-men long-haired-men
dlutinka
dlutinka
9669 1bc5
dlutinka
0042 c825
Reposted fromevidence evidence vialong-haired-men long-haired-men
dlutinka
9860 99bd
damn
Reposted frompanicma panicma vialong-haired-men long-haired-men
dlutinka
0916 13de
Reposted fromnfading nfading vialong-haired-men long-haired-men
dlutinka
8642 8ecd
Fenriz!
Reposted fromjudysza judysza vialong-haired-men long-haired-men
dlutinka
8944 c42d
Reposted fromlong-haired-men long-haired-men
dlutinka
dlutinka
7159 7b52
Reposted fromthegirl thegirl viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl